PrivacyverklaringKooksoof BV hecht niet alleen grote waarde aan de kwaliteit van de door haar geleverde producten, diensten en gastvrijheid en beleving bij een bezoek aan het Grand Café, maar ook aan de privacy van de gasten en de bezoekers van de website. Om die reden gaan wij zorgvuldig met persoonsgegevens om en zullen wij deze uitsluitend verwerken voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan en met welk doel wij deze gegevens verwerken.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

1. Wie zijn wij

Jouw gegevens worden verwerkt door Kooksoof BV.
Onze contactgegevens zijn:
Telefoon: 010 – 436 26 45
E-mail: info@westerpaviljoen.nl
Website: http://www.westerpaviljoen.nl
Post & bezoekadres: Mathenesserlaan 157
3015 CJ Rotterdam

Deze privacyverklaring is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die worden geregistreerd via onze website en in ons Grand Café .

2. Verwerking van jouw gegevens

Bij een bezoek aan onze website of ons Grand Café verkrijgen wij bepaalde persoonsgegevens van je. Wij gebruiken en bewaren deze gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. Dit betekent concreet het volgende:

Reserveringen
Voor het afhandelen van jouw reservering hebben we je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig.

Contact en service
Je kunt altijd met ons bellen als je vragen hebt over ons Grand Café, zoals over het menu, de mogelijkheid om te reserveren, te vergaderen en het organiseren van feesten en partijen. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Dat is ook handig voor het geval je ons nog een keer terugbelt.

Ook kun je ons vragen stellen via Facebook, Instagram en Twitter. Ook hier geldt dat je zelf bepaalt welke gegevens je verstrekt.

De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw vraag of verzoek.

Nieuwsbrief
Om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond ons Grand Café versturen wij nieuwsbrieven. Voor de verzending van de nieuwsbrieven gebruiken we je (voor)naam en e-mailadres. Als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kun je je altijd eenvoudig afmelden.

Onderzoek
Aangezien wij onze dienstverlening voortdurend willen verbeteren, kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek.

Marketing
Om je van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken we gebruik van je (voor)naam, e-mailadres en andere contactgegevens.

Solliciteren
Via onze website nodigen wij uit om (open) te solliciteren. Daarvoor hebben wij jou (voor)naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en pasfoto nodig en andere gegevens die je hebt opgenomen in je curriculum vitae (cv) en motivatiebrief. Deze gegevens worden, uitsluitend door de daarvoor binnen de organisatie aangewezen medewerkers verwerkt ter beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat en om met de kandidaat contact te leggen. De gegevens worden tot 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij met de sollicitant een langere termijn wordt afgesproken.

3. Rechtsgronden voor verwerking

Op grond van de privacywetgeving hebben we een “juridische grond” nodig om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:
het uitvoeren van de contractuele afspraken tussen jou en ons;
het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
voor de behartiging van onze “gerechtvaardigd belangen” in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons; en
de uitdrukkelijke toestemming die jij hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken.

4. bewaren van je gegevens

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw verzoek zoals een reservering, vraag, of sollicitatie af te handelen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht). Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyse en rapportages zoals de gemiddelde besteding per klant.

De gegevens die we van je verzamelen worden binnen de zogenaamde Europese Economische Ruimte (“EER”) opgeslagen.

5. beveiliging van je gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens niet zomaar aan derden (externe partijen). Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of indien de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Ook kunnen wij externe partijen inschakelen om marktonderzoek voor ons te doen.

Tot slot hebben wij het onderhoud en de technisch ondersteuning van onze website bij verschillende externe partijen ondergebracht.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend met in achtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, voor doelen en onder de voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Op onze website zijn social media buttons en links opgenomen. Deze buttons en links verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat je van deze websites gebruik maakt.

7. Bezoek aan onze website; cookies

Als je onze website bezoekt, verwerken wij ook persoonsgegevens.
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch jouw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door jou gebruikte mogelijkheden van onze site, zoals reserveren, te analyseren. Wij kunnen je aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die interessant voor je zouden kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mails verbeteren.

Om onze dienstverlening en website te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze website cookies op jouw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan een website naar jouw computer wordt gestuurd. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Verwijderen en wijzigen van cookies
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies kunnen worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Hoewel je als bezoeker van onze website de website nog steeds kunt bezoeken als je cookies weigert, is het mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt (mogelijk) het gebruik van onze website en diensten.

8. Bezoek aan het westerpaviljoen

Cameratoezicht
In ons Grand Café zijn beveiligingscamera’s aanwezig. Je wordt hierover geïnformeerd bij het binnengaan van het Grand Café en de camera’s zijn duidelijk zichtbaar.

Wij gebruiken de camerabeelden voor de veiligheid van onze gasten en onze medewerkers, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van onze eigendommen en die van de gasten en het vastleggen van incidenten. De beelden kunnen worden verstrekt aan politie en justitie in geval van incidenten.

Beelden van het cameratoezicht worden na maximaal twee weken, dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerd incident, verwijderd.

Social media
Voor marketing- en reclamedoeleinden plaatsen wij foto’s op social media. U moet hierbij denken aan Facebook, Twitter en Instagram. Voor zover bezoekers van ons Grand Café herkenbaar in beeld zijn op de foto’s die wij willen gebruiken zullen de betrokkenen daarover geïnformeerd en waar nodig om toestemming worden gevraagd.

Het staat de betrokkenen die herkenbaar in beeld zijn op de foto’s altijd vrij om bezwaar te maken tegen plaatsing van de foto. Wij zullen dan in overleg passende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het verwijderen van de foto, of het onherkenbaar maken van de betrokkene. Voor onze contactgegevens zie bovenstaand.

9. Jouw rechten

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen. Dit betreft bijvoorbeeld:

Je kunt jouw verzoek schriftelijk of per e-mail aan ons voorleggen. Je ontvangt een reactie binnen 4 weken.

We willen zeker weten dat jij écht bent wie je zegt dat je bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Dat doen we ook bij onduidelijke verzoeken.

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan jouw verzoek. Als dit het geval is zullen wij dit gemotiveerd laten weten.

Ben je het niet eens met de uitkomst of de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of de wijze waarop wij jouw verzoek hebben afgewikkeld, dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uitschrijven van onze nieuwsbrief is heel eenvoudig. Onderaan de nieuwsbrief vind je daarvoor een link.

Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

10. Wijziging Privacy policy

Deze privacy policy kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Datum laatste wijziging: 1 september 2018